moiatadula.com

Начало

Услуги

За мен

Контакт

Още

|

EN

Начало

Услуги

За мен

Контакт

Социални Медии

Още

Facebook

Instagram

Обратно в главното меню

План за раждане

Обратно в главното меню

Раждане

Какво е дула и какво прави тя?

Жените имат различни нужди по време на раждане. Освен медицинските грижи, имат нужда и от непрекъсната подкрепа, да се чувстват удобно и да бъдат окуражавани, имат нужда от индивидуална грижа. Ролята на дулата обхваща всички тези немедицински аспекти на раждането.

В много култури от древни времена насам, жените са били заобиколени от други жени, които се грижат за тях по време на раждане. Акушерката отговаря за безопасността на майката и бебето, а дулата се грижи за удобството на майката.

От гръцки думата дула (Δούλα) означава жена, която служи. Днес, дулата е жена или мъж (по - често жена), преминала специално обучение за да подкрепя жената и партньорът ѝ по време на бременността и раждането.

По време на бременността, дулата може да помага при вземане на информирани решения за раждането. А по време на раждане оказва емоционална подкрепа и предлага техники за физически комфорт и обезболяване. Присъствието на дула намалява необходимостта от използване на медицински интервенции в хода на раждането и повлиява благоприятно върху удовлетвореността на жената след раждането (Hodnett etal, 2011). Дулата предлага помощ и съвети за обезболяване чрез дишане, релаксация, движение и смяна на различни пози. Но основната роля на дулата е да предоставя непрестанна емоционална подкрепа и да се грижи за комфорта на майката.

Дулата не е медицинско лице. Тя не предлага медицинска грижа, не поставя диагнози за състоянието на майката или на бебето, за развитието на бременността или хода на раждането, за предлежанието на бебето, както и не прави прегледи и не дава медицински съвети на майката

Дулата няма право да оспорва или подлага на съмнение лекарските и акушерските диагнози и решения, дори в лично качество да не е съгласна с тях. Дулата може да насърчи майката да потърси информация или второ мнение, за да направи личния си информиран избор, не взема решения вместо клиентите си, не проектира собствените си желания и цели върху раждащата жена.

Все повече лекари и акушерки оценяват допълнителното внимание, което дулата оказва на пациентите им, както и по-високата удовлетвореност, изпитана от жените, които избират да бъдат подкрепяни от дула.

При избор на дула преценете дали е подходяща за нуждите на семейството ви. Важно е да я усетите, дали можете да общувате свободно с нея, дали споделя вижданията и ентусиазмът ви.

Имайте предвид, че дулите на Асоциацията на българските дули практикуват САМО в сътрудничество с медицински лица и насърчават жените да постигнат желанията си в актуалната за България фактическа обстановка. В момента законите в България НЕ позволяват на медицинските лица да присъстват на извънболнични раждания, което автоматично изключва възможността за подкрепа от дула на такива.

=================
*Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J Continues support for women during childbirth; Cochrane Database What Rev 2011, issue 2


Аз, в ролята си на дула, придружавам жени по време на раждане, за да ги подкрепя да изпитат раждането, като удовлетворяващо преживяване, независимо дали е ествено или операционно. Завършила съм обучение за дула за раждане, проведено от Dona International през 2019 г, обучен консултант по кърмене от Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, сертифицирана постпартум дула към Newborn mothers collective, преминато обучение за обучител за подготовка за раждане към LAMAZE international и др. Използвам професионалното си обучение, познания и опит, за да осигурявам емоционална подкрепа, физически комфорт и при необходимост, комуникация с медицинския персонал, за да Ви помогна да вземате информирани решения по време на раждането. Работя, за да вдъхвам на Вас и вашия партньор увереност и съпричастност към хода на раждането. Помагам с релаксация, масаж, движение и други техники за постигане на комфорт. Като Ваша дула, аз работя за Вас, а не за здравното заведение, където сте избрали да родите.

Преди раждането

Ще се срещна с Вас и партньора Ви 1 или 2 пъти преди раждането да започне, за да проуча и обсъдим Вашите приоритети и евентуални безпокойства. Срещи могат да се провеждат онлайн, извън договорените физически срещи. Заедно ще обсъдим Вашия план за раждане и ще решим какъв е най-подходящия план за работа помежду ни. Също така искам да науча за Вашите методи за справяне с умора и болка, и доколко Вие и партньорът Ви предвиждате да бъдете заедно в хода на раждането.

Ще Ви информирам за периодите, за които зная, че не мога да присъствам на раждания. Същевременно ще се погрижа да осигуря една или повече квалифицирани дули, които могат да ме заместват и с които, евентуално можете да комуникирате предварително.

При започване на раждане

Обадете ми се, когато мислите, че раждането започва, дори и да не се нуждаете от мен все още. По телефона ще мога да отговарям на въпросите Ви и да Ви дам съвет. Заедно ще решим дали да дойда веднага или да изчакаме развитие. Обикновено ще се нуждая от един час, за да стигна до Вас от момента, в който ме помолите да дойда. Можем да решим къде да се срещнем – в дома Ви или директно в здравното заведение.

Ще остана до Вас по време на целия процес на раждането, като изключим непредвидени ситуации, които дефинитивно възпрепятстват това.

След раждане

Обичайно бих останала с Вас един или два часа след раждането, докато се почувствате комфортно и сте готови да останете насаме в спокойна атмосфера. Мога да Ви помогна с началото на кърменето, ако е необходимо.

На разположение съм да отговарям на въпросите Ви относно раждането или за грижите за бебето и с удоволствие бих останала във връзка с Вас в рамките на няколко седмици след това.

Като дула, аз не правя следното:

1. Не извършвам клинични задачи, като измерване на кръвното налягане, проверка на тонове, вагинални прегледи, и други. Не поставям диагнози. Аз съм с Вас, за да осигуря единствено физически комфорт и емоционална подкрепа.

2. Не вземам решения вместо Вас. Ще Ви помогна да получите информацията, необходима да вземете информирано решение. Ще Ви напомня за родилния план.

3. Не преговарям с персонала от Ваше име. Но ще обсъдя с Вас въпросите, които Ви безпокоят и ще предложа алтернативи, Вие или Вашият партньор трябва да говорите директно с медицинския персонал.

Невъзможност да доставя услугата.

Ще направя всичко възможно да доставя услугата, описана по-горе, но понякога това е невъзможно (например, при много бързи раждания). Ако невъзможността да присъствам на Вашето раждане е поради моя грешка, няма да има таксуване за услугите ми и аз ще възстановя предварително получения хонорар (ако има такъв). Ако невъзможността да доставя услугата е поради извънредни обстоятелства (спукване на околоплодния мехур, спешно секцио, ниски тонове на бебето или друго) или ако сте пропуснали да ми се обадите, аз ще задържа предварителния хонорар, но няма да има последващо таксуване.

Пакетите за „Раждане“ включват:

- 1 неформална, опознавателна среща
- Срещи преди раждането, след подписване на споразумение за наемане. Ще се срещна с Вас и партньора Ви, за да обсъдим Вашите приоритети и безпокойства
- Среща с наблюдаващия бременността лекар, ако е необходимо това
- Помощ при изготвяне на план за раждане
- Кратко обучение на партньора ви в основни техники за обезболяване и комфорт
- На повикване 24/7 след влизане в 37 г.с до раждането
- Онлайн подкрепа през целия период до раждането
- Непрекъсната емоционална и физическа подкрепа по време на раждане
- Опция за извършване на подготвителна вагинална парна терапия след 38 г.с. с oсигуряване на необходимите консумативи, след попълване на информирано съгласие и предварителна заявка на клиента
- Опция за теоретична подготовка в основи на кърменето преди раждането
- Подкрепа за кърмене през първите часове/дни след раждането, ако се нуждаете от това
- Фото дневник на различни моменти от раждането
- Постпартум среща за отговори на въпроси възникнали по време на раждане и обратна връзка за впечатленията ви, до няколко седмици след раждането на детето.
- Опция за теоретична подготовка в основи на кърменето преди раждането
- Финализираща постпартум среща за отговори на въпроси възникнали по време на раждане, до няколко седмици след раждането на детето; продължителност около час, час и половина.
- Възможност за провеждане на няколко срещи, насочени изцяло в помощ и подкрепа за кърменето

За повече информация се свържете с мен!

Формуляр за избор на пакет за раждане

Отвори

Свържи се с мен

Изпрати

Контакт

info@moiatadula.com

(+359) 878 480 598